Bezvýkopová technologie, která zajišťuje pokládání rozvodů, kanalizace, teplovodů metodou neřízeních i řízených protlaků. Je zde zapotřebí výkopu dvou jam startovací a koncová a je zde minimalizován zásah do komunikací, kde není možné udělat výkop strojně nebo ručně a odpadá následná úprava terénu, která bývá většinou nákladná např. ve vozovkách, kde se musí omezit nebo přerušit provoz vozidel a agenda s tím spojená. Výhodou je, že u řízených protlaků se umíme vyhýbat a provádět směr a hloubku protlaku, dle projektové dokumentace nebo topologie trasy. Neřízené protlaky, používáme většinou na krátké vzdálenosti, kde bychom nemohli provézt řízený protlak a nepotřebujeme dělat korekci trasy . Tyto protlaky ať už řízené nebo neřízené nemají žádný negativní vliv na životní prostředí a neznečišťují ho. Provádíme protlaky neřízené do 160mm a řízené do 500mm. V případě potřeby zákazníka, jsme ochotni vyhovět případným specifickým požadavkům.
 
 
 
 
 

Rokytnice u Přerova – propojení optické sítě výkop + řízený protlakFOXEL -Řízený protlak – realizace Ostrava 2017


Řízený protlak – 2017 přípojka plynu 49m (Příbor)