Bezvýkopová  technologie, která zajišťuje pokládání rozvodů,kanalizace,teplovodů metodou neřízeních i řízených protlaků. Je zde minimalizace zemních prací a poté následná úprava terénu..Provádíme protlaky neřízené do 160mm a řízené do 500mm. V případě potřeby zákazníka, jsme ochotni vyhovět případným specifickým požadavkům.